قوانین

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

1-کپی سند مالکیت یا اجاره خط
2-کپی تمام صفحات شناسنامه
3-کپی کارت ملی
4-کپی پایان خدمت یا معافیت
5-کپی آخرین مدرک تحصیلی
6-معرفی از استادکار جهت سابقه
7-درخواست کتبی جهت رسته صنفی
8- 6 قطعه عکس 3.4
9-یک عدد پوشه با گیره